پرداخت شما نا موفق بود

اگر مبلغ از حساب شما کسر شده طی ۲۴ ساعت آینده به حساب خودتون برمیگرده