تکامل طراحی بصری و رنسانس

تکامل طراحی بصری و رنسانس

ایجاد نرم افزاری متناسب با بازی های توسعه بازی های من یک پدیده سرگرمی جهانی است. بازار جهانی بازی ها در حال حاضر ۱۳۷٫۹ میلیارد دلار ارزش دارد ، تا سال ۲۰۲۱ پیش بینی می شود ۱۸۰ میلیارد دلار ارزش…