شکل شکل شکل شکل

خدمات ما

پلن های خدماتی لوگو موشن

لوگوموشن ۲ بعدی
۲۵۰,۰۰۰ هزار تومان
صدا گذاری و موزیک اختصاصی
طراحی ۲ بعدی
زمان : ۵ الی ۱۰ ثانیه
  لوگو موشن ۳ بعدی
  ۳۵۰,۰۰۰ هزار تومان
  صدا گذاری و موزیک اختصاصی
  طراحی ۳ بعدی
  زمان : ۵ الی ۱۰ ثانیه

   پلن های خدماتی موشن گرافیک

   موشن گرافیک سطح (A)
   ۱,۵۰۰,۰۰۰ هزار تومان
   سناریو اختصاصی
   نریشن گویندگان برتر صدا و سیما
   طراحی کارکتر
   لوگو موشن اینترو و اوترو
    موشن گرافیک سطح (B)
    ۱,۲۰۰,۰۰۰ هزار تومان
    طراحی کارکتر
    لوگو موشن اینترو و اوترو

     پلن های خدماتی تیزر تبلیغاتی

     تیزر تبلیغاتی سطح (A)
     ۴,۰۰۰,۰۰۰ هزار تومان
     سناریو اختصاصی
     تصویر برداری با هلی شات
     نریشن گویندگان برتر صدا و سیما
     لوگو موشن اینترو و اوترو
     فیلمبرداری و تدوین حرفه ای
      تیزر تبلیغاتی سطح (B)
      ۳,۰۰۰,۰۰۰ هزار تومان
      سناریو اختصاصی
      نریشن گویندگان برتر صدا و سیما
      لوگو موشن اینترو و اوترو
      فیلمبرداری و تدوین حرفه ای
       تیزر تبلیغاتی سطح (C)
       ۲,۰۰۰,۰۰۰ هزار تومان
       لوگو موشن اینترو و اوترو
       فیلمبرداری و تدوین حرفه ای